Drukuj

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w naszej Parafii

     Szczególny jest ten Wielki Post w życiu Kościoła. Najpierw dlatego, że przeżywamy go w Roku Wiary ogłoszonym przez ojca św. Benedykta XVI. Wiara umacnia się również poprzez nasze uczynki i postanowienia. Umacnia się poprzez dawanie świadectwa Miłości Chrystusowej, która ma w naszym życiu przyodziewać się w prawdziwe ewangeliczne szaty. Chciałbym Was, moi Drodzy, zaprosić do podjęcia takiego dzieła, które ze wszech miar jest dziełem miłości; do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wiemy jak bardzo, pod płaszczykiem fałszywego humanizmu, zagrożone jest życie tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych naszych braci i sióstr, którzy dopiero kiełkują pod sercem swoich matek. Wiemy jak trudno czasem zdecydować się na obronę tego życia, gdy wszystko sprzysięga się wobec niego. Dajmy więc znak naszej chrześcijańskiej wrażliwości i zechciejmy podjąć to szlachetne dzieło.

     Tym większą będziemy mieli ku temu pomoc, iż będzie z nami podczas rekolekcyjnych dni człowiek, który całe swoje siły angażuje w obronę życia, ks. Tomasz Kancelarczyk pracujący w Bractwie Małych Stópek w Szczecinie. Pewnie wiele z jego nauk rekolekcyjnych będzie dotykało tego tematu.

     Inną okazją do podjęcia tego dzieła jest peregrynacja figur naszych Patronów. Może to być ofiara duchowa, jaką ktoś podejmie z okazji nawiedzenia figur naszych Patronów w jego rodzinie.

     Wreszcie możemy też uczynić z naszej dochowej ofiary dziękczynienie za dar pontyfikatu papieża Beneedykta XVI, który pokazał się nie raz jako ofiarny obrońca życia.

     Wiele można byłoby mówić o Duchowej Adopcji, ale najlepiej będzie jeśli wszystkich zainteresowanych lub choć może tylko ciekawych tego tematu odeślę na oficjalną stronę internetową Duchowej Adopcji. Oto link do tej strony http://www.duchowaadopcja.com.pl/. Zachęcam, by tam wchodzić. Niech Duch Święty natchnie nasze serca ku temu wielkiemu dziełu. (ks.DR)