strona glowna
Drukuj

Historia

Parafia pw. Śś. App. Piotra i Pawła powstała bezpośrednio w 1945 roku po przejęciu przez wspólnotę katolicką kościoła poewangelickiego położonego w Półcznie. Przejęcia tego dokonał ks. Wilhelm Luengen (Niemiec z pochodzenia), który pełnił w niej urząd proboszcza do 1955. W tym czasie parafia należała do Administratury Gorzowskiej. W latach 1955 - 1971 proboszczem był ks. Lech Rychwalski. Były to bardzo burzliwe dla parafii lata, gdyż władze komunistyczne usiłowały ją wówczas zniszczyć. Parafii groziła między innymi konfiskata budynku plebanii. Kolejnym proboszczem był ks. kan. Zbigniew Wilczyński, który objął parafię w 1971 roku. W 1972 roku parafia stała się częścią nowoutworzonej przez papieża Pawła VI Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. W 1977 proboszczem wspólnoty półczeńskiej został ks. Józef Szałapski, który pełnił swój urząd do 1986 roku, w którym to roku wrócił do Półczna ks. kan. Zbigniew Wilczyński. Dnia 25 marca 1992 roku ojciec św. Jan Paweł II bullą Totus tubus Poloniae Populus, dokonując reorganizacji terytorialnej Polskiego Kościoła, włączył Parafię w Półcznie, razem z całym dekanatem bytowskim do Diecezji Pelplińskiej. W 2005 roku odbyła się ostatnia wizytacja parafii, którą przeprowadził JE Ks. Biskup Pomocniczy Dr Piotr Krupa. (Nie zachował się protokół tej wizytacji.) W tymże samym roku Ks. Biskup Diecezjalny Prof. Dr Hab. Jan Bernard Szlaga nowy proboszczem parafii mianował, na miejsce odchodzącego na emeryturę ks. kan. Zbigniewa Wilczyńskiego, ks. Mariusza Szycę, który to ów urząd piastował do 15 października 2007. W tym czasie parafia przeżywała m.in. jubileusz 100-lecia wybudowania kościoła w Półcznie (2007). Od 15 października 2007 urząd proboszcza półczeńskiej parafii sprawuje ks. Dariusz Ryłko i pracował w parafii do dnia 19 sierpnia 2013 roku. Od 20 sierpnia 2013 roku dekretem JE Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny proboszczem parafii został mianowany ks. Krzysztof Kosobucki.

 

Nasza ParafiaKancelaria


Pielgrzymki


Administrator