strona glowna
Drukuj

Pogrzeby

 

Formalności Pogrzebowe:

1.   Do kancelarii parafialnej prosimy się zgłosić z zaświadczeniem od lekarza stwierdzającym zgon.

2.   Jeśli zmarły otrzymał sakrament chorych z rąk innego księdza niż tutejszy proboszcz, prosimy o zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Wydaje je kapłan, który udzielił sakramentu.

3.   Podać w kancelarii terminy i miejsce Różańca za zmarłego. Jest on prowadzony przez osobę, którą wybiera rodzina zmarłego. (parafia preferuje by czynić to w kościele)

4.   Po zgłoszeniu w kancelarii trzeba zawiadomić grabarza, P. Jana Spierewkę oraz P. Anetę Iwanca (dzwony).

5.   Wybór Zakładu Pogrzebowego zależy wyłącznie od woli rodziny zmarłego.

6.   Można też poprosić o Msze św. wieńcowe w intencji zmarłego. (zwyczajowo w parafii są odprawiane Msze św. w tydzień i miesiąc po śmierci oraz Msza św. od proboszcza, inne Msze św. można zamówić dodatkowo, przez rok zmarły jest też wymieniany w wypominkach niedzielnych.) Ich fundatorzy oraz terminy ich odprawiania będą odczytani podczas uroczystości pogrzebowych oraz podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę następującą po pogrzebie.

 

Msze św. Gregoriańskie:

     Gregoriańskie msze to 30 mszy odprawianych w intencji jednej osoby zmarłej w ciągu 30 kolejnych dni. Nazwa pochodzi od papieża św. Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawiać przez 30 dni msze za zmarłego mnicha. Praktyka mszy gregoriańskich rozwinęła się w VIII w. i towarzyszyło jej przekonanie o szczególnej ich skuteczności dla zmarłych pozostających w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów wyjaśniła, iż zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą. Odprawia się je tylko za jednego konkretnego zmarłego.

     W naszej parafii jest możliwość odprawienia Mszy św.  Gregoriańskich, proszę jednak o zgłoszenie takich chęci przynajmniej na dwa miesiące przed terminem ich rozpoczęcia.

Nasza ParafiaKancelaria


Pielgrzymki


Administrator